St. Sjørup Strands VandværkCVR 39 51 96 58
 

Vandspild hos forbruger

Hvert år er der enkelte forbrugere, som ikke har fået lukket forsvarligt for vandet, inden frosten satte ind. Vi har ved testaflæsninger af målerne fundet flere steder, hvor der var utætheder. Vi gør opmærksom på, at vandspild hos forbruger er den enkelte forbrugers eget ansvar, og ikke påhviler den siddende bestyrelse, selv om det har givet os mange spekulationer. Vandmåler Vær også opmærksom på låget over vandmålerbrønden. Hvis det ikke isolerer godt nok, kan vandmåleren gå itu. Forbrugeren betaler selv for ny vandmåler. Vi beder om, at man straks orienterer bestyrelsen, hvis man bliver opmærksom på at man har haft et vandspild.